Datum vzpostavitve evidence: 01.10.2021

1. Podatki upravljalca: 

Izvorna celica d.o.o. 
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3410145000
Zastopnik: Nebojša Petrović
E-mail: info@izvorna-celica.si

2. Ime zbirke podatkov:

Evidence osebnih podatkov oseb, ki dostopajo do spletnega mesta in sodelujejo pri promocijskih dejavnostih podjetja.

3. Vrsta postopka obdelave:

Zbiranje, beleženje, uporaba, razvrščanje, varovanje, prikaz, shranjevanje.

4. Vrsta osebnih podatkov:

Pri obisku spletne strani nam lahko posredujete podatke kot so vaše ime, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov z namenom prejema informativnega paketa o naši storitvi. Posredovanje podatkov je prostovoljno. Pri obisku naše spletne strani ne zbiramo vaših podatkov.

Podatki, ki se obdelujejo za pošiljanje obvestil so: e-poštni naslov

5. Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

Podatki se nanašajo na osebe, ki dostopajo do spletnega mesta in sodelujejo pri promocijskih dejavnostih podjetja.

6. Namen obdelave:

Podatki, obdelani z namenom pošiljanja obvestil, se obdelujejo za namene opravljanja tržnih in promocijskih dejavnosti podjetja.

Podatke, ki nam jih posredujete z namenom shranjevanja matičnih celic, lahko posredujemo pogodbenim partnerjem, ki zagotavljajo izvajanje storitve shranjevanja matičnih celic (npr. laboratorij, porodnišnice).

7. Pravna podlaga:

  • Podatki, obdelani z namenom dostave obvestil
  • Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

8. Prenos podatkov iz Republike Slovenijie: 

Podatki se ob privolitvi tj. podpisu pogodbe za shranjevanje matičnih celic prenesejo v državo članico EU, kjer se nahaja laboratorij, ki izvaja obdelavo in shranjevanje biološkega materiala.

9. Rok shranjevanja in uporabe podatkov:

  • Podatki, obdelani za namene pošiljanja novic - do vašega preklica na info@izvorna-celica.si
  • Zbrani podatki, ki ste nam jih posredovali z namenom shranjevanja matičnih celic se hranijo do izteka pogodbe

10. Opis zaščitnih ukrepov:

Upravljavec je izvedel kadrovske, tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za varnost in celovitost osebnih podatkov, zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom, zlonamernimi dejanji, izgubo ali razkritjem podatkov nepooblaščenim tretjim osebam.

Zbiranje podatkov v računalniškem sistemu je zaščiteno s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa in podatkov. Zapisani podatki so v zavarovanih in zaklenjenih omarah. Podatke lahko obdeluje le pooblaščena oseba. Papirni nosilci podatkov, ki se uporabljajo za vnos podatkov v računalniško vodeno bazo podatkov, in vsi drugi mediji so zaklenjeni zunaj delovnega časa. Vse sobe so zaklenjene.

Dostop do podatkov je možen le pooblaščenim osebam z uporabniškim imenom in geslom.

Izvorna celica d.o.o.