Sve što treba znati o matičnim ćelijama:

  • Zašto sačuvati matične ćelije?
  • O čemu treba voditi računa prilikom izbora banke matičnih ćelija?
  • Koje su cene i uslovi plaćanja?
  • Kako se leči matičnim ćelijama?
  • Kako sve to funkcioniše?

Pogledajte video a ostale informacije potražite na strani Matične ćelije.