Kaj so matične celice?

Kaj so matične celice?

Kakšen je njihov potencial?

Značilnosti matičnih celic iz popkovnične krvi:

• zmožne samoobnavljanja

• mlade 

• pametne

• močne

• edinstvene

Edinstvene v medicini

Pri ustvarjanju in delovanju našega telesa sodeluje na milijone celic. Vse imajo svojo funkcijo in vlogo, specializirano za delovanje določenega dela telesa. Ravno v tem pa se matične celice razlikujejo od ostalih celic v telesu. So nespecializirane in se lahko preoblikujejo v katerokoli drugo vrsto celic v organizmu, ki so bile med procesom staranja, zaradi bolezni in poškodb uničene. So vir vseh celic v telesu in so ravno zaradi sposobnosti regeneracije poškodovanih tkiv edinstvene v medicini.

Zaklad iz popkovnične krvi

Telo novorojenčka je bogato z dragocenimi, močnimi in vitalnimi matičnimi celicami. Devet mesecev so načrtovale in gradile telo novega človeškega bitja. Tudi pozneje v življenju pomagajo ohraniti mehanizem za obnovo organizma. Ob rojstvu veliko teh dragocenih celic najdemo v krvi popkovine, ki jo zdravnik po prerezu drži v rokah. 

Kot lastnik lastnega vzorca matičnih celic ima vaš otrok možnost, da bo imel korist od medicinskega napredka na področju uporabe matičnih celic in v primeru potrebe imel na voljo kompatibilne, večno mlade in potentne matične celice.

SLOVAR MATIČNIH CELIC

Pojmi, ki jih je vredno poznati

PLURIPOTENTNO

Matične celice so vsemogočne celice, ki lahko obnovijo katero koli tkivo ali organ. Nasprotno pa so odrasle človeške celice unipotentne in se ne morejo spremeniti v drug tip celice.

REGENERACIJA

Proces obnavljanja tkiv in organov. Večina organov nima sposobnosti obnavljanja in celice se s časom starajo ter propadajo. Matične celice lahko obnovijo katero koli tkivo ali organ.

tnc

Skupno število jedrc (Total Nucleated Count) je skupno število celic v vzorcu krvi iz popkovine. Poleg matičnih celic obstajajo tudi monociti, NK celice in limfociti T, ki se ločeno uporabljajo v sodobni medicini. To je zelo pomembna številka saj zdravniki na njeni podlagi določijo ali vzorec zadostuje za zdravljenje določene bolezni.

CD34+

Hematopoetske matične celice, ki se uporabljajo za regeneracijo kostnega mozga pri boleznih, kot sta levkemija ali anemija. Zelo pomembno je vedeti število teh celic saj daje informacijo o potencialni možnosti, da se vzorec uporabi kot presadek pri hematoloških boleznih.

PLACENTA

Ali posteljica je organ, ki nastane med nosečnostjo in predstavlja povezavo med materjo in otrokom. Bogat je z matičnimi celicami, ki jih lahko odvzamemo poleg matičnih celic iz popkovine. Popkovina je sestavni del posteljice.

WHARTON JELLY (WHARTONOVA ŽOLICA)

Tkivo popkovine, bogato z matičnimi celicami, ki se uporabljajo v regenerativni medicini. Lahko se shrani kot tkivo ali v obliki pomnoženih celic.

MEZENHIMSKE MATIČNE CELICE

Lahko se spremenijo v katero koli celico v telesu in tako obnovijo katero koli tkivo ali organ, so osnova regenerativne medicine. Večina kliničnih študij se izvaja s temi celicami.

CELIČNA TERAPIJA

Vsaka terapija, pri kateri se namesto zdravil uporabijo celice za zdravljenje ali regeneracijo tkiv ali organov. Najpogosteje se uporabljano matične celice, v zadnjem času pa tudi monociti, NK celice in limfociti T. Trenutno obstaja 7000 kliničnih študij o celičnih terapijah, zaradi česar je to najbolj raziskano področje v medicini.

Standardna terapija

Terapija z matičnimi celicami za hematološke bolezni kot so levkemija, anemija, mielomi in limfomi.

ALOGENskA TRANSPLANTACIJA

Presaditev organov ali celic od darovalca drugi osebi. Možnost presaditve se preveri s tipizacijo HLA.

HLA TIPIZACIJA

Ujemanje darovalca matičnih celic s prejemnikom. Obstaja 5 parov genov HLA, skupno 10 genov, od katerih se mora 6 ujemati, da je možna alogena presaditev. Bratje in sestre imajo največje ujemanje pri tipizaciji HLA.

GVHD

Bolezen presadka proti gostitelju (Graft Versus Host Disease) je bolezen, ki jo povzroča zavrnitev presadka. Gostiteljski imunski sistem napade tkivo presajenega organa ali celice in jih uniči kot tujek, kar vodi do smrtnega izida. Matične celice popkovnice kažejo najnižjo stopnjo GVHD.

INTRATEKALNO

Vnos matičnih celic neposredno v cerebrospinalno tekočino, tj. likvor. Na ta način matične celice gredo neposredno v možgane in pomagajo obnavljati možgane pri boleznih kot sta avtizem ali cerebralna paraliza.

IMUNOSUPRESIJA

Postopek dajanja zdravil proti zavrnitvi presajenega tkiva ali celic. Pri alogenski presaditvi celic ali organov se telo prejemnika naravno bori proti celicam, ki niso njegove. Zdravila to zavrnitev preprečujejo, da lahko novi organizem sprejme celice ali organe.

NK CELICE

Naravne celice ubijalke (Natural Killer) lahko uničijo kateri koli virus, bakterijo ali rakavo celico. Kri iz popkovnice je bogata z NK celicami, ki se danes uporabljajo za terapijah pri različnih malignih bolezni.

EKSOSOMI

Majhni mehurčki, ki jih sproščajo matične celice in tako vplivajo na celice okoli njih. Načelo imunskega delovanja matičnih celic je, da vplivajo na svoje okolje brez da bi se preoblikovale v določen tip celic.

Sign In