Sodobna tehnologija, ki jo uporablja naš laboratorij, zagotavlja visoko kakovost ločenega vzorca matičnih celic.

Z metodo redukcije krvi se zmanjšuje število rdečih krvnih celic – tako se zmanjša možnost poškodbe jeter pri transplantaciji vzorca in se poveča varnost za vašega otroka.

Takšen način shranjevanja zmanjšuje možnost pojava neželenih učinkov pri pacientih zaradi ne ujemajočih se krvnih skupin v primeru, da se vzorec uporabi pri sorojencih.

Z reduciranim vzorcem se zmanjša uporaba DMSO, snovi uporabljene pri procesu zamrzovanja. DMSO povezujejo s srčnimi težavami, oteženim dihanjem in zelo visokim ali nizkim pritiskom. Shranjevanje manjšega vzorca – koncentrata – pomeni proporcionalno manjšo količino DMSO-ja.

Na svetu obstaja 158 javnih bank matičnih celic v 36 državah, ki imajo shranjenih preko 1.500.000 vzorcev in 215 zasebnih bank matičnih celic, ki imajo shranjenih preko 10.000.000 vzorcev.

  • Določi se točno število CD34+ matičnih celic – znana je kvaliteta vzorca pred zamrzovanjem
  • Manjše tveganje za infuzijske reakcije
  • Sodobna metoda ločevanja ohrani celice, ki se bodo v prihodnosti lahko uporabile v regenerativni medicini kot so VSEL celice, MSC in HSC celice
  • Manjši odpad rdečih krvnih celic, kar zmanjšuje neujemanje v primeru, da se matične celice uporabijo pri sorojencih
  • ''Pranje'' vzorca po odmrzovanju ni potrebno, kar zmanjšuje tveganje za izgubo pomembnih celic

Naš laboratorij shranjuje vzorec matičnih celic v dveh ločenih predelkih, kar pomeni, da se celice lahko uporabijo za dve ločeni terapiji – pri hematoloških  in regenerativnih terapijah