Famicord group® je največja mednarodna mreža laboratorijev v Evropi  z največ izkušnjami v Evropi pri uporabi matičnih celic. 

FamiCord® Group dejstva in številke:

  • Do danes shranjenih preko 850. 000 enot popkovnične krvi in tkiva
  • 187 transplantacij ali infuzij popkovnične krvi 
  • 13 laboratorijev: Poljska (2), Madžarska, Romunija, Španija (2), Turčija (2), Švica (2), Portugalska, Češka, Združeno kraljevstvo
  • Več kot 4.500 pacientov, ki so prejeli matične celice
  • Sodelovanje s preko 1.500 bolnišnicami v Evropi

FamiCord Group® poseduje vrhunski standard AABB – American Association of Blood Banks (Ameriško združenje bank matičnih celic), ki zagotavlja, da bo vaš vzorec sprejet za zdravljenje v vseh bolnišnicah na svetu.

Ustanoviteljica mreže Famicord group® je Poljska banka matičnih celic - PBKM.

Poljska banka matičnih celic (PBKM) je glavni in največji laboratorij skupine FamiCord. Vse pomembne korake – obdelavo in dolgoročno shranjevanje –  opravlja sama. Vse naloge opravljajo sodelavci v naših visoko tehnoloških laboratorijih, ki se nahajajo v več evropskih državah, kjer se dela v skladu z GMP standardom. Le na ta način lahko izvajamo lastne zahteve po kakovosti, ki na več načinov presegajo najvišje zdravstvene standarde.

Izvorna celica shranjuje matične celice slovenskih otrok v PBKM.

Naša posvečenost kakovosti in najboljša metoda shranjevanja vzorcev sta nam omogočili, da zdravimo večje število otrok od vseh zasebnih bank matičnih celic v Evropi skupaj.

Famicord group® ima dovoljenje za shranjevanje vzorcev popkovnične krvi za javni register, kar pomeni, da so vzorci Famicord group®sprejeti v vseh bolnišnicah na svetu.

Prek 1.500 bolnišnic sodeluje z FamiCord Group®. To je poglaviten razlog za najboljše rezultate, ko gre za zdravjenje z matičnimi celicami.