Po rojstvu otroka se popkovnica prereže. To se lahko izvede takoj ali pa se odloži. Mnenja o tem, kako dolgo čakati so različna. Zakasnel prerez omogoča, da del krvi v popkovnici in posteljici steče nazaj v otroka. Nekateri so mnenja, da je treba počakati, da popkovnica preneha utripati, preden se le to prereže. Študije kažejo, da se večina prenosa krvi iz popkovnice v otroka zgodi v prvih 60 sekundah po rojstvu. Po mnenju zdravnikov je zapoznel prerez 30 sekund ali več po porodu. 

Ameriška zveza porodničarjev in ginekologov (ACOG) na podlagi kliničnih študij priporoča, da se pri nedonošenčkih, rojenih pred 34 tednom nosečnosti, popkovnica prereže 30-60 sekund po porodu. Tako se zmanjšajo možnosti za zaplete.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa priporoča, da se popkovnica prereže 60 sekund po porodu pri vseh novorojenčkih, saj se s tem uravnajo ravni za otroka potrebnih hranil. 

Od januarja 2017 ACOG priporoča prerez popkovnice 30-60 sekund po porodu pri donošenih dojenčkih. Neposredna korist za novorojenčke je povečanje volumna krvi in ravni železa, medtem ko raziskave na področju dolgoročnih prednosti še potekajo. Starši se lahko o načrtu poroda in o tem, ali bo zakasnel prerez popkovnice del tega pogovorijo z babico. 

Ali lahko imam zakasnel prerez popkovnice in še vedno hranim popkovnično kri?

Zakasnel prerez popkovnice bo zmanjšal količino krvi, ki ostane v njej, vendar jo je še vedno mogoče hraniti. Dolžina popkovnice, velikost posteljice in količina popkovnične krvi se od otroka do otroka zelo razlikujejo. Pri nekaterih novorojenčkih kljub zakasnelemu prerezu popkovine v njej še vedno ostane dovolj krvi za shranjevanje, medtem ko jo je pri drugih premalo. Na žalost starši vnaprej ne morejo vedeti, koliko popkovnične krvi ima njihov otrok, ko se odločajo za načrtovanje zakasnelega prereza. 

Ali lahko še vedno shranim matične celice popkovnične krvi, če je moj otrok nedonošenček? 

Da, zakasnel prerez popkovnice in shranjevanje matičnih celic sta lahko za nedonošenčke še toliko bolj pomembna. Zakasnel prerez popkovnice ima jasne prednosti pri preprečevanju zapletov pri dojenčkih, rojenih pred 34. tednom nosečnosti. Nedonošenčki pa imajo hkrati povečano tveganje za cerebralno paralizo, za katero potekajo številne klinične študije, ki pripisujejo velik potencial popkovnične krvi za zdravljenje tega in sorodnih stanj. Raziskave so pokazale, da je koncentracija matičnih celic višja v popkovnični krvi nedonošenčkov, zato je lahko že majhna količina popkovnične krvi, odvzeta pri teh dojenčkih, primerna za terapevtske namene. 

Kakšen je optimalni čas zakasnelega prereza popkovnice za starše, ki se odločijo za shranjevanje popkovnične krvi? 

Optimalni čas zakasnelega prereza popkovnice je stalna tema raziskav. Zakasnitev mora biti dovolj dolga, da lahko nekaj krvi v popkovnici priteče v otroka, vendar ne tako dolga, da ni več mogoče zbrati popkovnične krvi. Študije kažejo, da bo zakasnitev 30 sekund dosegla oba cilja pri večini novorojenčkov. Za starše je pomembno, da s svojim zdravstvenim delavcem pripravijo individualni načrt, pri čemer upoštevajo njihove znane zaplete v nosečnosti, tveganje za prezgodnji porod in morebitno potrebo po shranjevanju popkovnične krvi za zdravljenje bratov in sester.

Preberite si več na: What is Delayed Cord Clamping (parentsguidecordblood.org)