Parent’s Guide to Cord Blood (vodnik za starše za shranjevanje matičnih celic) sledi področju shranjevanja popkovnične krvi že od leta 1998. Poročila se objavljajo enkrat na določeno število let zato, ker je izredno težko pridobiti natančna poročila. V tabeli so podani relevantni podatki podjetij, to so podatki, ki so pridobljeni s strani pooblaščenih predstavnikov podjetij ali poročil družbenikov javnih podjetij. Niso pa upoštevani podatki iz reklam in medijev.

Izvorna celica je kot del BioSave skupine postala ekskluzivni partner največje banke matičnih celic v Evropi - Famicord Group. Famicord group je na seznamu 5. največja banka na svetu. 

Ne obstaja en poslovni model, ki bi dominiral med desetimi najboljšimi bankami matičnih celic: nekatere od njih so vezane na en laboratorij, medtem ko druge uporabljajo več laboratorijev. Nekatere so prisotne le v eni državi, druge so mednarodne. Obstajajo banke, katerih rast je rezultat večih prevzemov. Pri nekaterih bankah shranjevanje tkiva popkovine zavzema največje število celotnega inventarja. Nobena od bank nima velikega števila enot popkovnične krvi, ki bi bile darovane v javni register.