Transplantacija matičnih celic pri zdravljenju rakavih obolenj sodi med zdravstvene standarde že več kot 30 let. Pri zdravljenju raka transplantacija matičnih celic primarno ni namenjena ozdravitvi bolnika, ampak predvsem premagovanju neželenih stranskih učinkov, ki jih zdravljenje prinese. Mnogo nevarnih tipov raka je možno uspešno zdraviti z visokimi odmerki kemoterapije ali obsevanjem. Vendar pa se s tem kot posledica uniči proces hematopoeze (proces nastajanja novih krvnih celic) ter poruši imunski sistem. Pri tem lahko učinkovito pomaga transplantacija hematopoetskih oz. krvotvornih matičnih celic.

Z 57% je najpogostejša oblika transplantacije matičnih celic avtologna transplantacija, kar pomeni, da se za zdravljenje uporabijo bolnikove lastne matične celice. V 23 % primerov se izvede alogenska transplanaticja matičnih celic, kar pomeni, da zanjo potrebujemo ustreznega darovalca. V 20 % primerov pa so bile uporabljene matične celice družinskega člana. Matične celice iz popkovnične krvi hitro pridobivajo pomembno vlogo pri zdravljenju rakavih obolenj. Leta 2009 so v ZDA  za zdravljenje prvič večkrat uporabili matične celice iz popkovnične krvi, kot matične celice iz kostnega mozga.

Vir:

-Passweg JR et al.: The EBMT activity survey: 2013. Bone Marrow Transplantation (2015),1-7 
-Wagner JE, Gluckman E.: Umbilical cord blood transplantation: the first 20 years. Semin Hematol. ;47(1):3-12 (2010).
doi: 10.1053/j.seminhematol.2009.10.011